Các phòng ban của Ban

STT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

 

Số điện thoại di động

 

I

Văn phòng Ban

 

 

 

1

Ma Kim Bang

Chánh Văn Phòng

857 441

0984 565 660

2 Lê Thị Hằng Phó Chánh Văn phòng 3 857 513 0945 405 505

3

Nguyễn Thị Hồng

Kế toán

3 857 513

0912 015 416

4

Đặng Thị Thảo

Chuyên viên

3 853 323  (Fax)

0985 621 234

5

Nguyễn Mạnh Hà

Lái xe

 

0912 299 980

6

Lương Quang Trung

Lái xe

 

0914 376 588

7

Lê Văn Hải

Bảo vệ

 

0948 183 802

8

Đinh Thu Diệp

Tạp vụ

 

0985 468 255

II

Phòng Chính sách Dân tộc

 

3 857 523

 

1

Nông Thị Huệ

Trưởng phòng

 

0123 808 4748

2

Hầu Văn Khánh

Phó Trưởng phòng

 

0169 605 8100

3

Nông Thị Giang

Chuyên viên

 

0129 605 0568

III

Thanh tra Ban

 

3 950 441

 

1

Nguyễn Văn Thụ

Chánh Thanh tra

 

0989 892 959

2

Đào Thị Thúy

Phó Chánh Thanh tra

 

0984 284 875

3

Trương Ngọc Cương

Chuyên viên

 

0949 855 955

IV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

3 950 422

 

1

Nông Quốc Khôi

Trưởng phòng

3 951 323

0982 828 819

2

Đặng Hùng Thuỵ

Phó Trưởng phòng

 

0977 168 189

3

Lê Tiến Cương

Cán sự

 

0948 099 079

4

Vũ Quỳnh Trang

Chuyên viên

 

0988 929 881

5

Hà Thị Huyền Trang

Chuyên viên

 

0969 066 386

V Phòng Tuyên truyền và Địa bàn      
1 Nông Quốc Toản Trưởng phòng   0984 969 898
2 Lý Thị Sinh Chuyên viên   0943 925 459