Công văn V/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện CT135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT 135 giai đoạn 2021-2025

Số ký hiệu: 134/BDT-KHTH
Ngày ban hành: 10/5/2019
Người ký: Hoàng Lê Kỷ
Lĩnh vực văn bản: Công văn