Hướng dẫn công tác khen thưởng tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ 3 tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1732/HD-BCĐ
Ngày ban hành: 23/5/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Công văn