Công văn V/v thẩm tra rà soát xã, xóm hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 163/BDT-KHTH
Ngày ban hành: 07/6/2019
Người ký: Bế Văn Hùng
Lĩnh vực văn bản: Công văn